Meedeinen op de golven verandering - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Meedeinen op de golven verandering

Wow Momenten
Meedeinen op de golven van verandering

Alle individuen die deel uitmaken van een paardenkudde onderhouden een relatie met elkaar die gebaseerd is op wat op dat moment het beste werkt voor de kudde. Onderlinge relaties deinen mee op de golven van verandering die zich voordoen.

In balans blijven is niet iets statisch maar een werkwoord. Continu bijsturen, constant inspelen op het eeuwig veranderende heden. Jij als paardenhouder bent ook onderdeel van die chemie, die dynamiek. Dit impliceert dat je attent dient te zijn op elke verandering en in staat daar snel op in te spelen. 
Verandering
Je zult daarom bevriend moeten raken met het verschijnsel 'verandering'. Alles verandert. Altijd. Verander mee. Altijd. In je omgang met paarden triggert elke stagnatie in jouw ontwikkeling iets in de houding van je paarden ten opzichte van jou. Het is de kunst om in dit veranderde gedragspatroon aanleiding te zien om -indien de verandering een negatief effect sorteert- eerst bij jezelf te rade te gaan, 
alvorens jezelf te beschuldigen van wat dan ook. Betreft het een verandering ten goede, proficiat! Je bent een stukje verder bent gekomen in je persoonlijke bewustwordingsproces. Door naar de volgende ronde.
En reken maar dat je je verheugt op die volgende ronde. De effecten van de vorige ronde heb je immers als positief ervaren? Je hebt het oude programma op je harde schijf overschreven.

Persoonlijk leerproces
Veel mensen leven in een 'lus', een zich herhalend patroon van gedragingen en gewoonten die steeds weer hetzelfde effect sorteren.
Je ondervindt problemen met je paard en schrijft je in voor een clinic van een gerenommeerde paardentrainer.
Zolang deze je bijstaat, bijstuurt en adviseert, ga je als een speer. Wat een heerlijke energie heeft die trainer! En wat heerlijk om gelijkgezinden om je heen te hebben. Je tilt elkaar naar een hoger niveau. 
Eenmaal thuis komt het erop aan. Heb je die clinic echt als een springplank gebruikt? Ben je uit je 'lus' gesprongen?  Val je toch weer terug in je oude gewoonten?
In dat geval is het zaak om inzicht te krijgen in de patronen die jou telkens weer in dezelfde 'lus' doen belanden. Dat kun je doen door jezelf vragen te stellen als: wat maakt dat ik mij zo gefrustreerd voel? Waar ben ik toch zo bang voor? Of iets concreters... Wat maakt dat ik telkens weer moeite heb met schouderbinnenwaarts? Haal al die wikkels weg, ontdek je ware zelf, je warm pulserende kern. Dat is de ware betekenis van werkwoorden als 'ont-wikkelen' en 'ont-dekken'.
Hulp van paarden
Paarden spiegelen de minste of geringste verandering glashelder en zijn daarom prima graadmeters, of moet ik zeggen 'graadmeesters'? Probeer eens gewoon alleen maar aanwezig te zijn met je paard. Dat is een ongekend fantastische ervaring die heel diep ingrijpt. Misschien kom je dan wel tot de ontdekking dat je die 'diepte' in je dagelijks leven mist. Dat je je daarom te buiten gaat aan te veel en te vet eten, te weinig bewegen, te veel drinken of wat voor een gewoonte of verslaving dan ook. Op het moment dat dit besef tot je doordringt, hebben destructieve gewoonten geen vat meer op je en kun je ze achter je laten. Een verandering waarvoor je lichaam en geest je zullen belonen met een beter humeur en een gezonder lichaam. En misschien kom je er ook wel achter dat de problemen die je hebt met schouderbinnenwaarts te maken 
hebben met een vastzittende rechterschouder. Nu je je daarvan bewust bent, ga je met je aandacht naar die rechterschouder, voelt de spier des aanstoots en ontspant hem. En misschien kom je er dan ook wel achter dat de spanning op die plek iets te maken heeft met een oude emotie die zich daar heeft vastgezet. Zo kun je jezelf stukje bij beetje afpellen. Steeds kleine veranderingen die je dichter bij je eigen, warm kloppende kern brengen.

De meststof van groei
Veranderen cq je ontwikkelen is een proces dat tijd vergt, zoals het ook tijd heeft gevergd om 'ingewikkeld' te worden. Maar de beloning is groot: een transformatie. Sterker nog, een transformatie die maakt dat je veranderingen als iets positiefs gaat zien. En dat is precies de bedoeling van het leven. Verandering is de meststof van groei en groei leidt op haar beurt weer tot een versnelde persoonlijke ontwikkeling.
Loslaten
Je controlemechanismen loslaten: ga er maar aanstaan. 'Ik stop met roken' en 'ik stop met schransen' zijn namelijk controlemechanismen, ook al besef je dat misschien niet. Je klampt je er krampachtig aan vast, omdat je denkt dat ze je houvast bieden. Totdat je beseft dat ze je alleen maar afremmen en ervan weerhouden te groeien. Waarom klampt een mens zich vast aan zijn eigen controlemechanismen? Uit angst en gebrek aan vertrouwen. Angst werkt verlammend en beperkend.
Je overgeven aan verandering cq groei betekent het tegenovergestelde: deuren openen zich voor je en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Je beseft dat je veel meer kunt dan je ooit had gedacht. Dat je veel meer bent dan je ooit had gedacht. Dat je veel meer weet dan je ooit had gedacht. Dat je je van veel meer bewust bent dan je ooit had gedacht. 
Deze nieuwe bewustwording maakt dat je eenvoudigweg stopt met allerlei destructieve gewoonten. Je kunt niet anders. Ze passen niet meer bij je. Net zoals een kind op een gegeven moment stopt met duimzuigen. Het is er overheen gegroeid. Voor altijd.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu