Hippo Sofia Academie - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hippo Sofia Academie

Educatie
Welzijnswaarden van het paard, vormgegeven in een nieuw 
opleidings- en behandelingstituut.
Vanaf september 2013 is Nederland een volstrekt uniek opleidings- en behandelingstituut rijker: de Hippo Sofia Academie. De HSA is het levenswerk van Anja Thomassen-Marcinski, aan wie we elders op Paardenwaarden prominent aandacht besteden. Niet zonder reden, want Anja is meer dan een bevlogen Cranio Sacraal paardentherapeut en -docent. Ze blijkt ook een visionair te zijn.

'Hippo' is het Griekse woord voor paard. Sofia betekent wijsheid. Hippo Sofia staat voor de gebundelde kennis, ervaring, vaardigheden en wijsheid van al onze docenten bij elkaar. Dat maakt de HSA een levende, interdisciplinaire kennisbank die toegewijd is aan de welzijnswaarden van het paard. Hoe meer kennis er beschikbaar is, des te gemakkelijker wordt het om paardenwelzijn gericht handen en voeten te geven. Binnen de HSA beconcurreren de docenten elkaar niet. Ze vullen elkaar aan en 'kruisbestuiven' elkaar voortdurend. Daar profiteren de mensen die er een eenjarige of tweejarige opleiding komen volgen van mee', aldus Anja.

Kennis + Wijsheid = Welzijn
De HSA is ontstaan vanuit Anja's onverzadigbare honger naar kennis. Kennis die het welzijn van paarden ten goede komt, want dat is ook de reden waarom ze Cranio Sacraal paardentherapeut is. Het is daarnaast de reden waarom ze de opleiding tot CS paarden-therapeut op poten heeft gezet. ‘Op die manier kun je heel veel voor paarden en hun welzijn betekenen', aldus Anja. 'Toch is CS niet op elk moment en onder alle omstandigheden zaligmakend. 
Als je domweg een stal binnenloopt en je handen op een paard legt, ben je net zo onbeleefd als een arts die het kennismakingsgesprek overslaat en je meteen naar de behandeltafel dirigeert. Steeds vaker begon ik met een stukje grondwerk om 'binnen te komen' bij het paard. Beetje bij beetje breidde ik mijn vaardigheden uit. Massage, osteopathie... Wel vond ik het lastig dat al die opleidingen zo ver uit elkaar liggen. Je reist je het rambam!
Een negatieve 'bijwerking' daarvan is dat al die verschillende specialisten geen voeling met elkaar hebben. Er vindt nauwelijks uitwisseling van kennis plaats. Hoe goed je specialisme ook is, als de klant na jouw behandeling een slecht passend zadel op het paard gooit, heeft zo'n behandeling weinig zin. Werk je in een team van specialisten, dan kun je meteen overleggen met de zadelpasser uit dat team. 
Of je haalt hem of haar erbij. Of je consulteert een paardenmasseur uit je team...  Vanaf dat moment begonnen de radertjes in mijn bovenkamer overuren te maken. Wat zou het mooi zijn om als behandelaar een rugzak te hebben waar je uit kunt halen wat het paard op dat moment nodig heeft. Er bleken meer mensen in mijn netwerk rond te lopen die dat een goed idee vonden en zo is de Hippo Sofia Academie ontstaan: een opleidingsinstituut dat al die verschillende richtingen samenvoegt, zodat je elkaar kunt aanvullen en profiteren van elkaars specialistische kennis en ervaring.'

Regulier & complementair 
De HSA hanteert wat je noemt een 'magisch realistische formule'. Het is geen 'broeinest van louter behandelaars en opleiders uit complementaire kringen', maar heeft ook regulier opgeleide dierenartsen aan boord. 
Het is deze formule die maakt dat ook landen als Amerika, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk nu al aan Thomassen lopen te trekken. Voorlopig gaat ze daar niet op in. 'Eerst is Nederland aan de beurt. Wel heb ik de belang-stellenden huiswerk gegeven: bouw eerst maar eens een netwerk op van 
dierenartsen en specialistische therapeuten die zich in deze visie kunnen vinden. Daar ben je wel een tijdje zoet mee, weet ik uit ondervinding. Je moet echt iemand zijn die van zijn passie zijn werk heeft gemaakt. Iemand die vindt dat een paard een paard is. Iemand die vindt dat er op een paard ook gereden kan worden zonder dat er altijd een bit in hoeft. Zonder dat er altijd hoefijzers onder moeten. Iemand die vindt dat je met een paard in communicatie moet gaan en niet alleen handelt vanuit het gemak van de ruiter. Daarvoor moet je uit het goede hout gesneden zijn. Dierenarts Aleid Verhoeff is zo iemand. In haar praktijk ondervond zij dat paarden sneller herstellen als je ze naast een reguliere behandeling ook een complementaire behandeling aanbiedt. Aleid verdiepte zich in enkele complementaire behandelmethoden en is naast DA ook osteopaat en acupuncturist.
Binnen de HSA neemt zij een deel van de opleiding Osteopathie voor haar rekening. Maar... de opleider wordt zelf ook weer leerling, want ik verzorg het Cranio sacraal gedeelte binnen de osteopathie. Prachtig toch? Om de docenten te stimuleren hun kennis te verbreden, stelt de HSA hen in de gelegenheid om zelf ook cursussen te volgen.
Geef jij tien dagen les binnen de opleiding dan heb je recht op tien dagen andere opleiding.' 

Driedimensionaal combi-traject voor praktisch in gestelde leerlingen
Anja schetst een beeld van hoe het HSA opleidingstraject in de praktijk gaat uitpakken. 'Wij zijn anders dan de gemiddelde HBO-opleiding. Ten eerste hanteren wij geen (voor)opleidingsvereisten. Ook iemand zonder HBO-opleiding kan zich bij de HSA inschrijven. De filosofie daarachter is dat er mensen zijn die stelselmatig buiten de 'hogere opleidingsboot' vallen. Omdat ze dyslexie hebben. Omdat ze van nature geen studiebollen zijn. Omdat ze liever met hun handen werken. Zelf behoor ik tot de eerste categorie. Veel van die mensen gaan nu verloren voor beroepen waarvoor ze uitermate geschikt zouden zijn. Beroepen waarbij je met je handen en op je intuïtie werkt. Dat is heel wrang, want er zijn ook HBO-ers die bijvoorbeeld voor fysiotherapeut hebben geleerd, maar helemaal geen voeling met paarden hebben.' HSA heeft zowel eenjarige als tweejarige opleidingen, afhankelijk van de studierichting en de wens van de student. Elk opleidingsjaar bestaat uit 20 contactdagen. Je krijgt twee dagen in de maand les en voldoende leerstof mee om vooruit te kunnen tot de volgende lesdagen. 'Vanaf dag 1 ben je praktisch bezig', vertelt Anja. 'Neem de opleiding tot Cranio Sacraal therapeut, mijn specialisme.

We beginnen bij het begin: kijken naar het paard. Wat is een paard? Wat doet het? Hoe om te gaan met paarden leer je van Terra Natura. 
En natuurlijk van de paarden zelf, want journaliste en fotografe annex docente Margriet Markerink deelt haar kennis graag met HSA leerlingen en toont unieke videobeelden van paardengedrag, waaraan opdrachten verbonden zijn. Daarna zoemen we in op de onderdelen. Wat zit er onder dat velletje? Botten, spieren, pezen, et cetera...
Je leert welke dat zijn, waar ze toe dienen en leert de eerste handgrepen, zodat je meteen al wat in de vingers hebt.
Tussendoor krijg je de (verplichte) medische basiskennis toegediend, in behapbare porties die aansluiten bij wat je op dat moment aan het doen bent. ‘Driedimensionaal leren’ noemen wij dat. We zijn namelijk van mening dat je veel van plaatjes kunt leren maar niet alles. Komt de informatie via je zintuigen binnen dan blijft ze langer hangen. Hoe geef je zoiets vorm? Als we ons over het paardenhoofd buigen, verricht ik een sectie op een paardenhoofd. De hoefsmid doet een sectie op het paardenbeen, terwijl de dierenarts het spijsverterings-kanaal ontleedt. Letterlijk, want we rollen dat helemaal uit, zodat de leerlingen weten hoe een paard er van binnen uitziet. Kortom, het hele paard komt aan bod.'
Jip en Janneke lingo
Ook het cursusmateriaal van de HSA munt uit in helderheid in woord en beeld. 'Elke afzonderlijke docent stelt zijn of haar eigen syllabus samen, waarbij ik erop toezie dat we alles uitleggen in begrijpelijk Nederlands. 
Niet in het Engels, Frans of Duits, zoals je dat heel vaak ziet. Dat vertraagt en bemoeilijkt het leerproces alleen maar. Wij werken met ‘plaatje, praatje’ en bouwen regelmatig toetsmomenten in, om na te gaan of ook alle lesstof goed is binnen gekomen. Is dat niet het geval dan passen we de lesstof aan of bieden de leerling extra lessen aan. Als leerling moet je onderaan de streep natuurlijk wel alle Latijnse termen kennen. Materie die ook in andere HBO-opleidingen wordt gebruikt, maar je hebt er niet apart op hoeven te blokken.'
Didactische vaardigheden
Omdat Anja grote waarde hecht aan didactische vaardigheden werkt ze alleen met docenten die docenten-ervaring kunnen aantonen. 'Ik heb ze allemaal aan het werk gezien en weet wat ze kunnen. Dan is er de Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren nog, die de kwaliteit van de opleiding toetst en bepaalt of deze in aanmerking komt voor een accreditatie. Individuele paardenhouders die hier voor zichzelf een opleiding willen volgen om hun kennishorizon te verbreden zijn ook welkom bij de HSA. Je volgt dan gewoon het eerste jaar, doet geen examen en laat het tweede jaar schieten. 
Uiteraard is certificering in dat geval uitgesloten en krijg je ook geen naamsvermelding op de HSA website. Wel neem je een heleboel kennis en informatie mee.'

Voeding voor kennisveelvraten
De HSA heeft nog meer troeven in huis. Zo stelt ze leerlingen die voltijd kunnen studeren in de gelegenheid twee of drie opleidingen naast elkaar te volgen. 'Je komt dan tien maanden lang zes dagen per maand naar school. Vervolgens doe je in de elfde maand voor drie opleidingen examen. Als je bij ons een opleiding hebt gevolgd waar de Medische Basiskennis Paard in zat, kun je voor het Medische Basiskennis Paard gedeelte van een andere opleiding die je hier volgt een vrijstelling krijgen. 
Wel moet je in dat geval een toets afleggen, zodat wij kunnen zien dat de stof gekend en bekend is. Ook therapeuten die elders een opleiding hebben genoten en de Medische Basiskennis Paard daar niet volledig hebben gehad, kunnen zich bij de HSA inschrijven voor de Medische Basiskennis Paard als aparte opleiding. Je hebt die namelijk wel nodig bij het aanvragen van een accreditatie. Voordeel van dit soepele beleid is volgens Anja dat 'leerlingen van buitenaf' de academie op deze manier leren kennen en misschien nieuwsgierig worden naar de andere richtingen. 'Zo krijg je toch weer een stukje kruisbestuiving', lacht ze. 'Alles wat leidt tot een uitbreiding van de kennis van het paard is meegenomen. Niet dan?'

Opleidingscentrum Plus
De Hippo Sofia Academie is in eerste instantie een opleidingscentrum, maar het bouwwerk heeft er, na de verhuizing naar Hooge Mierde, nog drie pijlers bij gekregen: een educatief centrum, een revalidatiecentrum en een pensionstalling, ingericht volgens de nieuwste inzichten ten aanzien van paardenwelzijn. 'Als leerlingen hier een opleiding hebben genoten kunnen ze stage komen lopen op het revalidatiecentrum en de pensionstalling. Dat mes snijdt aan twee kanten. 
De revaliderende paarden krijgen een behandeling en wij kunnen zien wat de leerlingen geleerd hebben en waar eventueel nog bijsturing nodig is. Het educatief centrum gaan we inrichten als paardenlichaam. De entree ziet eruit als de mond van het paard en naarmate je verder komt, ga je het hele paard langs. Een ander project dat al in de steigers staat is zorg voor gehandicapte en moeilijk opvoedbare kinderen met behulp van paarden. Uitgangspunt blijft wel altijd het welzijn van paarden. Door interdisciplinair te werken, kunnen we dat op een simpele en doeltreffende manier verbeteren. Doe je mee?’
UPDATE!
Hippo sofia Academie introduceert: studietraject omnitherapeut
Op de in 2013 uit de startblokken geschoten Hippo Sofia Academie kunnen zowel schoolverlaters als praktiserende paardentherapeuten en zelfs paardendierenartsen terecht voor een keur van opleidingen in de complementaire hoek. Anno 2016 presenteert de Hippo Sofia Academie haar volgende troef: het leertraject Hippo Sofia omnitherapeut.
Ter herintroductie... Er zijn meerdere instituten die mensen opleiden tot bijvoorbeeld paardenosteopaat. Deze complementaire studierichting maakt ook onderdeel uit van het HSA aanbod. 
Redenen om voor een opleiding aan de HSA te kiezen? Omdat de medische basiskennis paard onderdeel uitmaakt van elke studierichting kun je instromen zonder vooropleiding. Dit doet vaak wenkbrauwen fronsen, maar bij de HSA zien ze dat zo: een dierenarts hoeft toch ook niet eerst huisarts te worden om met paarden te werken? Van HSA-studenten zonder vooropleiding wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht. Buiten de klassikale lessen om moeten ze zich alle leerstof eigen maken. Ze krijgen heel veel opdrachten maken om te laten zien dat ze de leerstof ook echt begrepen hebben. Ook vindt er voortdurend een verrijkende kruisbestuiving plaats tussen de verschillende opleidingen en opleiders onder het HSA-dak, waar de theoretische leerstof op een boeiende manier wordt gepresenteerd en het praktijkgedeelte (lees: het in de vingers krijgen van grepen, manipulaties en de gevoelsmatige aspecten) heel veel aandacht krijgt. Extra interessant voor dyslectici. Op de HSA huldigt men het principe dat je over paardenwelzijn niet al teveel moet praten. Je moet het leren voelen. Waar en wanneer zijn paarden gelukkig? Studenten ervaren dit tijdens de veldopdrachten die ze meekrijgen, wanneer ze natuurgebieden bezoeken waar paarden in vrijheid leven. Ook hier is vervolgens weer sprake van kruisbestuiving, want de ene docent vertelt de studenten alles over kudde-dynamiek en lichaamstaal, terwijl de andere docent de studenten 'wegwijs maakt in bodem- en vegetatieland' en laat zien welke planten, grassen, schors en kruiden paarden tot zich nemen. Al doende krijgen studenten en docenten 'live en in 3D' de wijsheid van het paard voorgeschoteld. Persoonlijke herinneringen die beklijven. Op de HSA leer je ook hoe om te gaan met klanten en paardenhouders.  

Welzijn in het geding?
Voelen waar paardenwelzijn in het geding is, maakt eveneens onderdeel uit van het leertraject, net als oorzaken achterhalen en paardenhouders bijstaan met veranderingsprocessen die gericht zijn op de preventie van leed, pijn en ongemak bij paarden. Leren voelen vindt letterlijk plaats tijdens de secties op zorgvuldig voorgeselecteerde paarden. Vaak zijn dit paarden die al te ver heen of te oud waren om nog te kunnen worden geholpen, paarden die zomaar plotseling zijn overleden, doodgeboren veulens en overleden paarden die door studenten zijn afgestaan voor studie- en onderzoeksdoeleinden. Als hedendaagse Sherlock Holmes' gaan de studenten, samen met diverse docenten, met al hun zintuigen op zoek naar de oorzaak of oorzaken van het overlijden of de problemen die daaraan vooraf zijn gegaan. Daarbij maakt hun anatomische kennis een ongekende groeispurt door. Het theoretische plaatje-praatje is ineens een spier, pees, bot of orgaan. Het beeld is compleet. Menig student houdt er bovendien een blijvende fascinatie voor skeletdelen aan over...   
Publiek geheim
Het is een publiek geheim dat paardentherapeuten die veelzijdig zijn opgeleid en dus breed georiënteerd vaak veel beter uit de voeten kunnen met paarden die chronische klachten hebben dan specialistische therapeuten. Niets ten nadele van laatstgenoemde beroepsgroep, maar een probleem dat telkens weer de kop opsteekt en niet te behandelen lijkt of alleen met symptoombestrijding onder de duim kan worden gehouden, vergt een holistische aanpak. Leed, pijn en ellende kunnen immers meerdere oorzaken hebben? Slecht passend zadel, verkeerde voeding, ondermaatse huisvesting, stress door overtraining, te hoog ruitergewicht of slechte zit, ruw bitgebruik, slecht hoefbeslag, verwaarloosd gebit... Noem maar op. Kennis van dit soort zaken is essentieel om de oorzaak van het probleem op het spoor te kunnen komen. De Hipposofia Academie is een groot promotor van veelzijdigheid en introduceert daarom een nieuw doorleertraject.

Doorleertraject Omnitherapeut
De eerste craniosacraal-, osteopathie- en dry needling therapeuten zijn afgestudeerd. Zij gaan een nieuwe fase van hun bestaan in: de verdere uitwerking van de eigen praktijk, die tijdens de opleiding al is opgestart. Ook de Hippo Sofia Academie gaat een nieuwe ontwikkelingsfase van haar bestaan in. Vanaf nu biedt zij oude en nieuwe studenten de mogelijkheid om een uniek doorleertraject te volgen en Hippo Sofia Omnitherapeut (HOT) te worden. 'Hot' ben je als je ervoor kiest jezelf te blijven ontwikkelen als therapeut. Meerdere, tot op het bot gemotiveerde Hippo Sofia-studenten doen dit al, door na en zelfs tijdens hun hoofdstudie een tweede opleiding op te pakken, met het doel zich nog gerichter te kunnen inzetten voor de gezondheid en het welzijn van paarden.

Nieuwe titel
De Hippo Sofia academie gaat doorlerende studenten als het ware 'belonen' met het omnitherapeutschap. Dit levert een titel op die in één oogopslag duidelijk maakt hoeveel aanvullende opleidingen je hebt gevolgd en welke dat zijn. 'Omni' staat voor veelzijdig opgeleid zijn. Veelzijdigheid wekt vertrouwen bij de paardenhouder. Je hebt je eigen specialisme maar beheerst daarnaast ook verschillende complementaire behandelwijzen, therapievormen en onderzoeksmethodieken. Dit stelt je in staat een helder beeld te krijgen van het grotere gezondheids- en welzijnsplaatje en zo verbanden te leggen die je anders nooit zou leggen. Omdat je leert hoe de verschillende behandelwijzen elkaar kunnen aanvullen, beschik je over de middelen en mogelijkheden om bij elk individueel paard een maatwerkbehandeling in te zetten. Stel, je bent paardenosteopaat en kiest daarnaast voor een opleiding tot consulent paardenvoeding. Je zult dan de paardenhouders gericht kunnen informeren over veranderingen in het voedingsregime die chronische aandoeningen kunnen voorkomen. Is dat niet veel bevredigender dan hetzelfde paard steeds maar weer te moeten oplappen of onder je handen te zien wegkwijnen? Door deze service zul je naam maken als integere paardentherapeut en een bloeiende praktijk kunnen opbouwen.

Graduatiesysteem
Aan het HSA omnitherapeutschap is een gradatiesysteem verbonden. Of je nu dierenarts bent of complementair specialist, iedereen die omnitherapeut wil worden staat naast elkaar op de startlijn. Nieuwkomers die hun hoofdstudie elders hebben gevolgd leggen uiteraard eerst een examen af in de medische basiskennisvakken. Zodra het startschot klinkt, begin je met je eerste aanvullende opleiding. Na voltooiing van je tweede aanvullende opleiding krijg je het diploma Hipposofia Omnitherapeut Brons. Wie een derde aanvullende opleiding weet te voltooien, mag zichzelf Hipposofia Omnitherapeut Zilver noemen. Studenten die op willen voor goud dienen zich een van de volgende, complementaire onderzoeksmethodieken eigen te maken: iriscopie, thermografie, bioresonantie of (binnenkort) het NES Provision systeem. Dierenartsen hanteren uit hoofde van hun beroep al een aantal reguliere diagnostische hulpmiddelen en zijn daarom vrijgesteld van deze verplichting. Zijn zij echter bereid zich ook een van de complementaire, non-invasieve onderzoeksmethodieken eigen te maken dan kan dat de definitieve doorbraak betekenen van deze methodieken. Dat is pure winst, want er zijn aandoeningen die zich niet laten opsporen dan wel aantonen met de reguliere diagnostische hulpmiddelen. Voorbeeld daarvan zijn stressgerelateerde aandoeningen, die zich in de psyche van het paard nestelen.

Platina Plus
Na voltooiing van de vierde aanvullende opleiding krijg je een Hippo Sofia Omnitherapeut Goud certificaat. Wie op wil voor platina dient een welzijnsgerelateerde opleiding te volgen. Onder welzijnsgerelateerde opleidingen vallen de opleiding zadelpasser, Natural Balance hoefverzorger en consulent paardenvoeding. Vijf opleidingen geven recht op de titel Hipposofia Omnitherapeut Platina. Zes en meer opleidingen geven recht op de titel Hippo Sofia Omnitherapeut Platina Plus. Mocht het je aan tijd ontbreken om alle opleidingsmodules na of naast elkaar te volgen, dan staat de HSA een studiepauze van ten hoogste twee jaar toe. Ben je er langer uit, bijvoorbeeld om een eigen praktijk of maatschap op te zetten, dan kun je na een herexamen medische basiskennisvakken weer instromen om de weg naar Platina Plus te vervolgen.
De Hippo Sofia Academie hoopt met het omnitherapeutschap studenten te motiveren zichzelf op een steeds hoger plan te brengen. Dat is ook de reden waarom de HSA haar aanbod blijft uitbreiden met nieuwe opleidingen, gebaseerd op nieuwe bevindingen en ontdekkingen uit de wetenschappelijke en complementaire hoek die de gezondheid en het welzijn van paarden ten goede komen.    
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu