New Paradigm Multi Dimensional Transformation - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

New Paradigm Multi Dimensional Transformation

Wow Momenten > GEZONDHEID
Esther Naafs uit Doorwerth mag zich New Paradigm 13D Multi dimensional Master Healer noemen. Tien tegen één dat er bij de gemiddelde paardenhouder geen enkel belletje gaat rinkelen. Wat we nu 'New Paradigm Multi Dimensional Transfor-mation' noemen is al zo oud als de mensheid zelf. Ook onze geschreven ge-schiedenis, de bijbelse incluis, is doordrenkt van verhalen over mensen die in staat zijn het genezings-proces van mens en dier gunstig te beïnvloeden. 'Ik ben energetisch heler', legt Esther uit, 'geen genezer. Wat ik doe is het zelf-helend vermogen van paarden een energetische oppepper geven. Daarmee faciliteer ik hun heel-wording.
Helers zijn 'doorgeefluiken' voor MDT, vrij vertaald: universele levensenergie. 
Universele levensenergie als 'hulpmiddel'. Dat staat diametraal tegenover de o zo stoffelijke injectiespuiten, pilletjes en operatiemessen' waarmee we vandaag de dag ziekten, aandoeningen en verwondingen te lijf gaan. Hoe kan het dan toch werken? 'Alles wat leeft bestaat uit energie en heeft dus ook energie nodig om goed te kunnen functioneren', legt Esther geduldig uit. 'Bij een op en top gezond paard zijn lichaam en geest in balans. Alles loopt gesmeerd. Balansverstoringen van welke aard dan ook veroorzaken blokkades in de energiedoorstroming. Als gevolg daarvan kan zich een breed scala aan klachten openbaren. De energie die een heler geeft helpt het paard zijn natuurlijke balans weer te hervinden. Zo'n gerichte energieboost werkt dus als 'smeerolie'.' 

Esther behandelt ook paarden op afstand. Hoe gaat dat in zijn werk? 'Sinds kort kan ik dat in wetenschappelijke termen uitleggen', lacht ze. 'Eindelijk! Het heeft te maken met de multi-dimensionale aard van alles wat leeft. Het bestaan van meerdere dimensies is recentelijk aangetoond door Cern, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek. Een neutrino die door de deeltjesversneller in Genève werd gejaagd bleek sneller dan het licht zijn bestemming in Italië te hebben bereikt. Tijd verloopt dus niet lineair, zoals we altijd dachten. Er zijn overal dimensies, gescheiden door dunne membraampjes. In principe is het mogelijk energie ergens naartoe te sturen zonder dat het daarvoor lange afstanden hoeft af te leggen. Ik ga gewoon 's avonds gezellig op de bank zitten. Met rustige muziek op de achtergrond focus ik me een poosje op het paard en krijg dan al heel snel contact, waarna ik het energie toestuur. Soms zet ik een paard zelfs in een soort energieballonnetje, zodat het een voorraadje heeft. Hoe het werkt? Geen idee. Ik weet alleen dat het buiten het lineaire begrip van tijd en plaats omgaat.'
MDT, de overtreffende trap van Reiki.
Een energetische behandelmethode die al wat langer op paarden wordt toegepast is Reiki. Gevraagd naar het verschil tussen Reiki en MDT antwoordt Esther: 'Reiki: 50 Watt, MDH: 5000 Watt. Het is de overtreffende trap van Reiki, helemaal afgestemd op dit tijdsgewricht, dat 'liefde' als motto heeft. De Reiki behandelaar werkt met een systeem van symbolen en bepaalde posities van de handen in een vaste volgorde. Als ik een paard een Reiki behandeling geef moet ik beginnen met de eerste positie, ook al heb ik het gevoel dat ik op een andere plek moet zijn. Bij MDT zit ik nergens aan vast, alleen aan de toestemming of ik mag behandelen. Het dier moet zelf namelijk ook zelf de intentie hebben om geheeld te willen worden, als deze wil/intentie er niet is, kan ik hoog of laag springen, maar zal er niets gebeuren.
Omdat ik een paard niet woordelijk om toestemming kan vragen wil ik dat het vrij in een paddock of op stal staat, zodat het ook van mij kan wegdraaien. Ik maak altijd eerst contact met het paard, waarna ik op afstand begin en van daaruit stapje voor stapje verder ga, op mijn gevoel. Wil jij het eens voelen?'
Waarom ook niet? Zittend op een stoel en met Esther staand achter me voel ik al na een paar seconden een lauwe, tintelende wervelwind door mijn lijf razen. Een ongekende sensatie, die aangenaam aanvoelt. 'Wow', roep ik spontaan uit. 'Zo, jij staat open', lacht Esther, 'en ik had je nog niet eens aangeraakt. Ze vervolgt haar verhaal. 'Bij een paard begin ik vaak met de schouderpartij. Het kan zomaar zijn dat ik van de rechterschouder ineens naar de linkerbil moet. Dat is het mooie van het MDT systeem. Het is vrij. Alles kan, zolang je het individu maar niet schaadt.'
Positieve ontwikkeling
Esther benadrukt dat MDT alleen niet zaligmakend is. 'Ik stuur mensen die bij mij komen met paarden die klachten hebben altijd eerst door naar de dierenarts. Pas daarna ben ik weer aan zet. Een energetische behandeling kan er na een medische ingreep of medicatie voor zorgen dat het paard er weer sneller bovenop komt. Je kunt er bijvoor-beeld de werking van medicatie mee versterken, de bijwerkingen ervan verzwakken en de wondgenezing versnellen. Is een ziekte ongeneeslijk of betreft het een ouderdomskwaal, dan geeft een energetische behandeling rust en verzacht de fysieke en emotionele pijn. De meeste dierenartsen kennen MDT nog niet. Daar begint verandering in te komen, want de belangstelling neemt toe.
Zo gaf een dierenarts op de stal waar mijn eigen paard Dolf staat onlangs aan eens met mij te willen praten om enigszins voorbereid te zijn op vragen die paardenhouders haar stellen. Of mensen nu wel of niet in MDT geloven laten we in het midden, maar dat ze er meer over willen weten vind ik een positieve ontwikkeling.'

Onverzadigbare honger naar kennis
Bij het behandelen van paarden met MDT heeft Esther veel profijt van haar achtergrond en levensinstelling. Aan de ene kant is ze een nuchtere loon-administrateur en assistent-accountant met een fascinatie voor paarden. Aan de andere kant heeft ze een onverzadigbare honger naar 'grensoverstijgende' kennis. Beide kanten voedt ze voortdurend. Zo volgde ze in het verleden een EHBO cursus voor Paarden, talloze educatie- en instructierondjes bij de KNHS in Ermelo, cursussen academische rijkunst en workshops lange teugel werk. Ook is ze regelmatig te vinden op lezingen & workshops bij m.b.t. gezondheid en gedrag van paarden en bezoekt ze beurzen, wedstrijden en symposia aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Een cursus Acupressuur ligt in het verschiet. 'Omdat ik meer wil weten over de anatomie van het paard.'

Helende handen
Esther hoopt in de toekomst haar werk als energetisch heler verder uit te breiden. 'Ik heb een prima baan, maar het behandelen van paarden geeft me veel meer voldoening. Paarden reageren heel direct en heel puur op een behandeling. 
Als je goed zit gaan ze smakken, gapen, winden, mesten, borrelt het in hun buik en laten ze hun hoofd hangen. De ontspanning ten top. De meeste paarden lopen na een half uur gewoon weg, een teken voor mij om ermee te stoppen.' Ruim vijftig paarden heeft Esther inmiddels onder haar helende handen gehad. 'Een tijd terug heb ik een merrie behandeld die heel erge singeldwang had. Ze was verkeerd beleerd en er had een slecht zadel op gelegen. Op het moment dat ik mijn handen richting sporenplek bewoog kreeg ik bijna een lel. Op zo'n moment ben ik blij dat ik het een en ander van paarden af weet.'
Het is gewoon lekker
Op een mistige herfstochtend is Esther te gast bij Stichting Paardenopvang Achterhoek, die paarden uit de sport- en recreatiehoek opvangt, rehabiliteert en daarna ter adoptie aanbiedt. Voor Esther is het de eerste keer dat ze hier komt. Het is meteen raak. Drie ponyhengstjes in de eerste wei verdringen zich achter het schriklint en bieden zich met wijd opengesperde neusgaten aan. De uitdrukking op hun snuitjes verraadt waarom MDT ook wel 'onvoorwaardelijke liefde' wordt genoemd. 'Het voordeel van het geven van universele energie is dat je de energie die je doorgeeft zelf ook weer opneemt', lacht Esther. 'Je kunt er allerlei verheven theorieën aan ophangen maar in de praktijk ben ik helemaal niet zo 'verlicht'. Het is gewoon lekker.'

Zweverig verhaal en wapperende handjes
Voorzitter Gerrit Simmelink staat te springen om de doopzeel van al zijn 'afstandspaarden' te lichten. Esther remt hem af. 'Ik wil zo weinig mogelijk van de paarden weten. Hoe meer je weet, des te meer je ego de regie van je gevoel overneemt en bepaalde verbanden gaat leggen. Liever vertel ik na afloop van een behandeling wat mijn gevoel me heeft ingegeven. Blijkt dat te kloppen dan is dat voor mezelf een bevestiging van mijn kunnen. Voor de eigenaar is het een teken dat ik geen halve zool met een zweverig verhaal en wapperende handjes ben die zich presenteert als heler.' Esthers oog valt op Investment, het enige paard dat een deken op heeft. Esther stapt de wei in. 'Ik laat de energie via mijn kruinchakra* naar binnen komen. (red: * een chakra is een energiecentrum. Het lichaam heeft er diverse.) Via mijn handen gaat de energie naar het paard en terug naar de aarde.'
Investment vindt het prima dat Esther hem op afstand behandelt, dus legt ze haar handen op het paardenlijf. Buikgeluiden verraden dat de energie binnenkomt. Dan dwalen Esthers handen af naar de paardenbenen. 'Dit paard heeft veel te hard moeten werken', zegt ze. Gerrit knikt. 'Investment heeft op hoog niveau gelopen in de draverij.
Daarna heeft hij jarenlang als dekhengst in een donkere stal gestaan.' Nadat Esther ter afronding van de behandeling de neus en de zijkant van het paardenhoofd heeft aangeraakt, wendt Investment zich van haar af, produceert een hoopje mest en gaat een eindje verderop roerloos in het weiland staan. Daar heeft zijn weidemaatje Papillion op gewacht. De vosse ruin heeft geen boodschap aan een kennismaking op afstand. Hij duwt Esther meteen zijn rechter achterknie onder de neus. 'Moet ik daar wezen?' lacht Esther. Papillion knort vergenoegd. Even later krijgt ze Papillions billen aangeboden. 'Kom je lekker op schoot zitten, jongen?' Papillion zet zijn 'genietgezicht' op. Een kleine drie kwartier lang staat hij doodstil in de helende energie te zwelgen. 'Dit paard heeft zich altijd voor zijn eigenaar uitgesloofd. Hij is dolblij dat hij nu eens iets mag ontvangen', flapt Gerrit eruit. Esther glimlacht.
Rust
Een eindje verderop staat een negenjarige schimmel-merrie. Ze is tot in de ZZ dressuur uitgebracht, heeft bij het trailerladen een peesblessure opgelopen en is daarna onhandelbaar geworden. Van die onhandelbaarheid is geen spoor meer te bekennen. Esther behandelt haar 'vrij in de wei'. 
De schimmel ondergaat het allemaal met geloken ogen. In het laatste weiland wonen een Arabische merrie, een vrolijke Welsh pony en een stevig gebouwde Appaloosa. 'De Arabische merrie heeft een manege-trauma. Daarom is ze hier', zegt Gerrit. 'Kijk uit. Ze kan heel onvoorspelbaar reageren.'
Esther en Constance monsteren elkaar vanaf een afstandje. De schuwe merrie komt schoorvoetend naderbij, trekt zich terug, om even later weer naderbij te komen, de oren plat in de nek. De innerlijke verscheurdheid van de merrie gaat Esther aan het hart. Gerrit loopt de wei in en legt zijn hand losjes op Constance's halster. Op dat moment komen de Welsh en de Appaloosa om hen heen staan. Alsof ook zij willen benadrukken dat de kust veilig is...
Na afloop van de behandeling steekt Constance haar hoofd over het draad en maakt oogcontact met Esther. 'Ik weet het, je bedoelt het allemaal niet zo, hè?' fluistert Esther haar toe. Tegen Gerrit zegt ze: 'Meestal schrijf ik na afloop van een behandeling rust voor. Als jij een avondje in de sauna hebt gezeten ga je na afloop ook niet een potje tennissen, zeg ik er dan bij. Maar dat hoeft hier niet, want de paarden komen hier om te rehabiliteren, niet om te presteren.'
Over de toekomst van MDT als behandelmethode voor paarden is Esther optimistisch. 'Het is een kwestie van wennen. Iedereen weet inmiddels ook wat chiropraxie en acupunctuur is. Over een aantal jaren zegt iedereen: energetisch behandelen? Natuurlijk, dat is toch heel gewoon?'  
De behandelaar
Naam: Esther Naafs
Opleidingen: HAVO, groom op een dressuurstal, thuisopleiding basis dierenartsassistente, driedelige opleiding Mediumschap aan Het Elfde Huis in Harderwijk, Reiki 1 en 2, CIVAS-opleiding tot energetisch dierbehandelaar. In 2010, na de cursus Shamballa 13D MDT® aan Mojud (instituut voor coaching, healing en self-empowerment) gaat ze paarden behandelen.
Registratie: De MDT cursussen zijn erkend door de BCMA (British Complementary Medicine Association)
Duur behandeling: een behandeling neemt een half uur tot een uur in beslag.
Ontspanningsbehandelingen voor sportpaarden kunnen eenmalig worden gegeven. Bij gedragsproblemen en grotere trauma's kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.
Wanneer MDT: gedragsproblemen, ondersteuning bij reguliere behandelingen/ingrepen en medicatie, ter ontspanning van sportpaarden, verwerking van trauma's, verzachting van pijn, ouderdomskwalen en het onvermijdelijke moment van afscheid.
De ervaringsdeskundige
Gerrit Simmelink, (Stichting Paardenopvang Achterhoek) over zijn ervaringen met MDT.
Sinds wanneer MDT? 
Anderhalf jaar geleden. Een mevrouw uit Didam heeft mijn paarden toen enkele malen vrijwillig behandeld. Ze heeft ook een paard financieel geadopteerd en behandelt het op afstand.
Waarom MDT?
Het kalmerende effect ervan is frappant en houdt heel lang aan.
Wanneer MTD? 
Wanneer lichamelijke of psychische trauma's de rehabilitatie bemoeilijken. De ervaringen? Mijn paarden reageren er bijzonder positief op.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu