Massage en meer: Karin Groot Jebbink - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Massage en meer: Karin Groot Jebbink

Wow Momenten > GEZONDHEID
Karin Groot Jebbink heeft een veterinair natuurgeneeskundige praktijk in Vorden. Plus een rugzak boordevol specialistische therapieën waarmee ze gezondheidsklachten bij paarden en honden op een natuurlijke manier te lijf gaat. En dan geeft ze ook nog informatieve lezingen en clinics.'Want ik wil niet alleen dieren helpen maar ook hun baasjes.'
'Wat een vervelend beroep heb ik toch', grapt Karin, doelend op de achtbaan waarin ze zich bevindt sinds ze voor de natuurlijke diergezondheidszorg koos. Dieren worden niet zomaar ziek, ontdekte ze al snel. De meeste gezondheidsproblemen bij paarden en honden zijn toe te schrijven aan de onwetendheid van hun eigenaren omtrent de basisbehoeften van hun dieren. Dat vergt een bredere aanpak dan diagnose stellen en behandelen. 'En veel meer werk', aldus Karin. Niet dat ze daar bezwaar tegen heeft. 

Karins motor loopt op liefde voor dieren. Aanvankelijk wilde ze dierenarts worden. Toen dat niet haalbaar bleek, liet ze zich scholen tot medisch laboratorium analist. 'Ik heb meerdere werkgevers gehad. Daaronder de Gezondheidsdienst voor Dieren. Al heel snel wist ik dat alleen maar in een laboratorium over sectie-materiaal gebogen staan mijn ding niet was. Ik wilde iets zinvols doen voor levende paarden en honden.'
Alles is energie
De stem van haar hart volgend, schrijft Karin zich in 2006 in voor een opleiding paardensportmassage, gevolgd door een aanvullende opleiding bij Equissage, een opleidingsinstituut met wortels in Amerika. 'In deze opleiding komen ook beweging, voeding en training aan bod', legt ze uit. 'Dat geeft een bredere kijk op gezondheid en welzijn.'
Hoe breder haar kijk, des hongeriger Karin wordt naar nog meer kennis. Ze 'stoomt door' naar Silverlinde in Breda, waar ze een opleiding veterinaire natuurgeneeskunde volgt en kennis indrinkt over gezondheidsondersteunende natuurlijke middelen en therapievormen zoals Bach bloesem therapie, Aroma therapie, Schüssler celzouten en fytotherapie. ’Al deze middelen werken op trillingsniveau', legt Karin uit. 'Alles is energie en heeft een bepaalde trilling. Ook elke emotie, gemoedstoestand en karaktereigenschap heeft een eigen trilling. Doordat er iets gebeurt in het leven van een dier kan die trilling uit balans raken. Dat leidt tot mentale problemen die weer uitmonden in lichamelijke problemen. Met natuurlijke middelen kun je het zelfhelend vermogen van het lichaam ondersteunen bij het weer in balans brengen van de verstoorde trilling(en).'
Graven naar oorzaken
Eenmaal aan de slag in haar eigen praktijk 'Paard en Hond' ontdekt Karin hoe veelomvattend (dier)-gezondheidszorg is. 'Ik kreeg veel mensen met dieren die chronische problemen hadden. De reguliere diergeneeskunst richt zich voornamelijk op  symptoombestrijding. 

Dierenartsen zijn heel goed in het adequaat aanpakken van acute problemen. Bij een paard met een koliek aanval of een hond met een darmtorsie denk je niet: goh, laat ik eerst dit eens proberen. Natuurgeneeskunde kan bij zo'n acuut geval wel aanvullend werken, zoals ze ook goede diensten bewijst bij het verminderen van bijwerkingen van medicatie, narcose en vaccinatie. 

Terwijl veterinairs dieren met chronische klachten meestal levenslang medicatie voorschrijven die de klachten onderdrukken, vertragen of tot stilstand brengen, gaan veterinair natuurgeneeskundigen graven naar de oorzaak, waarna ze daarop gaan behandelen, zodat de chronische aandoening verdwijnt en medicatie niet meer nodig is.'
Botsende werelden
Hoewel regulier geschoold, heeft het speuren naar oorzaken Karin altijd meer gelegen dan het bestrijden van symptomen alleen. 'Ik wil weten waar klachten vandaan komen en dan kom je al snel in de natuurgeneeskundige hoek terecht.' Omdat ze zelf ook een paard en een hond heeft kent Karin haar doelgroep als geen ander. 'Ik weet uit ervaring hoe verleidelijk het is 
om gezondheidsklachten bij je paard of hond te lijf te gaan met een pilletje of een spuitje. Spuitje erin... Klacht weg. Klaar. Maar ja, als een klacht telkens weer terugkomt, is er blijkbaar toch meer aan de hand. Een chronische klacht duidt in de meeste gevallen op een lichamelijke en/of geestelijke disbalans die er niet van de ene op de andere dag is gekomen. Je moet hem als een ui afpellen: laagje voor laagje, totdat je bij de oorzaak uitkomt. En die hoef je soms niet eens met medicijnen te bestrijden. Door me in meer natuurlijke vormen van voeding, huisvesting, training en communicatie te verdiepen ben ik erachter gekomen dat preventie de beste en goedkoopste remedie is tegen gezondheidsproblemen. Als natuurgeneeskundige kan ik dat proces begeleiden, zoals ik ook een revalidatie heel goed kan ondersteunen, bij voorkeur in samenspraak met de behandelend dierenarts. Daar blijkt behoefte aan te zijn, want sinds opgroeien en omgaan met dieren niet meer iets vanzelfsprekends is, zijn mensen heel erg vervreemd geraakt van het dier en zijn basisbehoeften. Je hoeft er niet altijd van alles in te stoppen en mee te doen, is mijn devies. Kijk eerst eens naar hoe je het dier voedt, huisvest en ermee omgaat. Soms is het nodig structureel iets veranderen om verbetering te zien.' Klacht weg. Klaar. Maar ja, als een klacht telkens weer terugkomt, is er blijkbaar toch meer aan de hand. Een chronische klacht duidt in de meeste gevallen op een lichamelijke en/of geestelijke disbalans die er niet van de ene op de andere dag is gekomen. Je moet hem als een ui afpellen: laagje voor laagje, totdat je bij de oorzaak uitkomt. En die hoef je soms niet eens met medicijnen te bestrijden.
Door me in meer natuurlijke vormen van voeding, huisvesting, training en communicatie te verdiepen ben ik erachter gekomen dat preventie de beste en goedkoopste remedie is tegen gezondheidsproblemen. Als natuurgeneeskundige kan ik dat proces begeleiden, zoals ik ook een revalidatie heel goed kan ondersteunen, bij voorkeur in samenspraak met de behandelend dierenarts. Daar blijkt behoefte aan te zijn, want sinds opgroeien en omgaan met dieren niet meer iets vanzelfsprekends is, zijn mensen heel erg vervreemd geraakt van het dier en zijn basisbehoeften. Je hoeft er niet altijd van alles in te stoppen en mee te doen, is mijn devies. Kijk eerst eens naar hoe je het dier voedt, huisvest en ermee omgaat. Soms is het nodig structureel iets veranderen om verbetering te zien.'
Geen wonderen
Karin zet al haar kennis, kunde, ervaring en middelen in om de eigenaar van een paard of hond te overtuigen van het nut van preventie. De meest voorkomende problemen waarmee mensen bij haar aankloppen zijn huidklachten, darmproblemen, bewegingsproblemen en problemen met de luchtwegen.'Daar liggen vaak mentale problemen aan ten grondslag, aldus Karin.
'Ik heb nu twee honden in behandeling met huidproblemen die beide vanuit het mentale komen. Zijn de eigenaren niet bereid hun eigen rol daarin onder ogen te zien, dan houdt het op. Ik kan geen wonderen verrichten. Het komt regelmatig voor dat ik denk: dit dier heeft even een paar druppels nodig, maar de eigenaar zou ze ook wel kunnen gebruiken.'

De brede aanpak
Bij de behandeling van een paard of hond gaat de gedreven natuurgeneeskundige heel zorgvuldig te werk. Ze begint met de algehele controle van het paard of de hond. Daarna is het een kwestie van peilen in hoeverre de eigenaar open staat voor haar werkwijze. 'Stel, een dier heeft spierproblemen en de eigenaar staat op een Dry Needling behandeling. Dan behandel ik, terwijl ik ondertussen een gesprekje met de eigenaar voer. Op basis van de informatie die dat oplevert, ga ik kijken wat de beste vervolgbehandeling voor dit dier is en die adviseer ik dan ook.' 

Karins brede aanpak werpt vruchten af, in die zin dat steeds meer mensen juist daar op aanslaan. 'Straks heb ik ook een klant die zegt dat ze iedereen al bij haar paard heeft gehad. Alles helpt een beetje en alleen maar tijdelijk. In dat soort gevallen kan ik doen wat ik eigenlijk het liefst doe: op basis van wat ik bij het dier zelf opmerk, beslissen welke therapievorm ik ga inzetten. Steeds vaker bestaat mijn behandeling uit een combinatie van alles wat ik in mijn rugzak heb. Deze aanpak is ook mijn toegevoegde waarde in de regio. Daar waar veel collega-masseurs alleen masseren, kies ik voor de brede aanpak.'
Daardoor kan Karin niet alleen het dier beter helpen, ze kan ook de eigenaar beter van advies dienen. En wie nog meer wil weten, kan haar  lezingen en clinics bijwonen, waarbij ze vooral basiskennis overdraagt. 'Om het proces te voorkomen dat tot een ziekte, aandoening, klacht of probleem leidt, is het nodig dat je naar je dier kijkt. Dat je weet wat zijn pure basisbehoeften zijn. Dat je leert verstoringen daarin te zien en welke daarvan op jouw conto komen. Als eigenaar wil je toch geen Agility gaan doen met een hond die daar geen zak aan vindt? Of een paard pesten met een zadel dat van geen kanten past?'

Hieronder een korte impressie van Karin aan het werk tijdens een voorlichtings- en instructiedag.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu