wegen om kennis te vergaren en inzicht te krijgen - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wegen om kennis te vergaren en inzicht te krijgen

Profiel & missie
De vele gezichten van kennis
Er was een tijd dat we alle wegen naar kennis nog onbekommerd bewandelden. We kwamen dingen te weten langs: 
- de rationele, wetenschappelijke weg
- de empirische weg, d.w.z. persoonlijke ervaringen en waarnemingen
- de universele weg. Dit is een combinatie van bovengenoemde wegen, aangevuld met kennis gebaseerd op een innerlijk weten dat in een ieder van ons aanwezig is, bij de een sluimerend, bij de ander paraat en direct inzetbaar. Elke manier om kennis te vergaren had bestaanrecht. Dit is de reden waarom mensen zoals Sokrates, Plato en Da Vinci zulke duizendpoten konden zijn.
In het heden
Neem Leonardo Da Vinci. Natuurlijk was hij geniaal. Krijg het maar voor elkaar om niet alleen een uitmuntend schilder te zijn maar ook nog architect, uitvinder, anatomist, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, schrijver en beeldhouwer! Hij had het geluk te leven in een tijd waarin niemand hem belette alle wegen naar kennis te bewandelen en zo zijn menselijke mogelijkheden en bekwaamheden in alle vrijheid optimaal te ontplooien. Niemand die hem afremde door de tweede en derde weg naar kennis 'zweverige hocus pocus' te noemen. Paardenwaarden stimuleert de speurtocht naar ongelimiteerde kennis, want die leidt tot inzicht, de hogere vorm van kennis. We doen dat via het paard.
Waarom via het paard? Omdat het paard de twee verdrongen wegen van nature al bewandelt. Ervaring en intuïtie bepalen zijn handelen. Het paard leeft niet in gebondenheid aan het verleden of de toekomst, maar in het heden.

Niet liegen
Het paard kan niet liegen, geen snode plannen smeden en anderen opzettelijk schade berokkenen, niet discrimineren of demoniseren en geen wraakzuchtige gedachten koesteren. Het reageert daardoor heel puur op wat zich in het heden voordoet.
Verdiep je in de wereld van het paard en je zult ook weer vertrouwd raken met je eigen intuïtie en innerlijk weten.
Wanneer deze delen van jou weer actief zijn, word je daar een completer mens van. Sterker nog, je wordt een vrijer mens, niet langer afhankelijk van wat anderen jou voorspiegelen als de waarheid. 

Waarheidsbrengers
Echte waarheidsbrengers zijn leermeesters die ernaar streven leerlingen af te leveren die beter zijn dan zij. Alleen zo kan de mensheid evolueren. De grote waarde van paarden is dat zij ons tot een staat van zijn ‘verlokken’ die een versnelde evolutie mogelijk maakt. Waar alles om draait is congruent zijn, zowel nonverbaal als verbaal dezelfde boodschap uitzenden. 

Paarden hebben het door wanneer je incongruent bent en maken je duidelijk dat je niet op hun golflengte zit.

Waarom doe je net alsof je goed in je lijf zit, terwijl dat niet zo is? Waarom ben je zo gespannen, terwijl je doet voorkomen alsof je heel ontspannen bent? Waarom doe je alsof je bij de les bent, terwijl je gedachten steeds afdwalen? Zo kan ik echt niet met je door de bocht.

Alle 'lastige' gedragingen van onze paarden zijn leermomenten voor ons.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu