op de golflengte van het paard komen - Paardenwaarden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

op de golflengte van het paard komen

Wow Momenten
Alleen met het hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Uit: ‘De Kleine Prins’ van A. de Saint Exupéry

Het leidt geen twijfel dat bij de moderne mens een waardevol oervermogen door ongebruik en ongeloof dermate verschrompeld is, dat we nauwelijks nog bereid zijn te erkennen dat dit vermogen in een ieder van ons smeulend aanwezig is. Het betreft ons vermogen om van ziel tot ziel te communiceren, iets wat alle dieren kunnen en ook doen. Wil je op de golflengte van je paard komen dan is het essentieel dit vermogen weer uit de mottenballen te halen. Alleen dan zul je kunnen communiceren met paarden op hun niveau. De Zuid-Afrikaanse dierencommunicator Anna Breytenbach hanteert een vrij simpel protocol om sluimerende oervermogens weer tot leven te wekken.
1. Ontspanning
We brengen onze bezige geest tot rust om onze 'staat van tegenwoordigheid' op gelijke hoogte te brengen met die van paarden. Tegenwoordigheid heeft alles te maken met bewustzijn. Het betekent je onafgebroken bewust zijn van het tijdloze nu. Dit wordt ook wel eens omschreven als 'het huidige moment', maar dit is een tijdsaanduiding. Het huidige moment is immers nu alweer een moment in het verleden... Het paard hoeft niets; het is van nature al in het tijdloze nu. In de zogenaamde Alfa staat. Alfa golven hebben een bereik van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. Dit zijn golven die onze hersenen produceren wanneer we ontspannen zijn.
Een natuurlijke flow.
Geen slaperig soort ontspanning maar een actieve staat van zijn waarin we zowel kalm als alert zijn, in staat om efficiënt informatie te vergaren en te verwerken. 
De bron waaruit we putten ligt net beneden ons bewustzijn. Zie het maar als een hydraulisch platform waar je op gaat staan. Het platform neemt je mee naar een diepere staat van bewustzijn. In deze staat is creativiteit troef en zijn beide hersenhelften actief en met elkaar in evenwicht. Je hebt toegang tot het beste van twee werelden. Onderdeel van het Alfa bereik is ook de de Schumann Resonantie, de frequentie van het elektromagnetisch veld van de aarde. Zeg maar het natuurlijke hartritme van de aarde. Over deze frequentie is iets bijzonder te melden. Al sinds jaar en dag lag deze frequentie rond de 7,83 Hz, met kleine fluctuaties. In juni 2014 gaven de monitoren van het Russische Space Observing System een plotselinge piek in de activiteit te zien. 7,83 werd ineens 8,5 Hz, met uitschieters naar 16,5 Hz. Wat is er aan de hand? Is de aarde haar frequentie aan het versnellen? Als dat zo is zijn ook wij aan het versnellen. De Schumann-frequentie is immers verbonden met de Alfa staat van ons brein... 
Wat betekenen deze verhogingen concreet? De 7,83 Hz frequentie is een Alfa staat: ontspannen, meditatief, alert op veranderingen. De 8,5-16,5 Hz frequentie brengt ons dieper in de Alfa staat, waarin we in hogere mate kalm wakker zijn dan voorheen. Dit verschijnsel heeft mogelijk iets te maken met het verzwakkende magnetisch veld van de aarde.  
Die verzwakking heeft tot gevolg dat er meer informatie doordringt tot ons bewustzijn dan voorheen. Oude herinneringen worden wakker. Geheugenblokkades worden opgeheven. Ons bewustzijn groeit. De groeipijnen? We zijn misschien wat meer vermoeid, duizelig en voelen ons soms een beetje vreemd. Het is allemaal onderdeel van je eigen unieke ONTWAKEN.
Er zijn verschillende technieken om in het tijdloze nu te komen: 

2: meditatie en met je aandacht naar je natuurlijke ademhaling gaan. 
Dat laatste geeft je bezige geest iets te doen, zodat hij niet constant van de hak op de tak springt. Een van die 'takken' kan je agenda zijn. Maak hem leeg voor deze dag. Zet je mobiele telefoon uit. 
3. Stel 'helderheid' als doel. 
Het is jouw intentie om helder met het paard te communiceren. Houd je niet bezig met wat je van het paard zou willen, maar wat je van jezelf wilt: helderheid. Een heldere verbinding en communicatielijn met het paard. 
Wat deze puur natuurlijke vorm van telepathisch communiceren voor de meeste mensen zo moeilijk maakt is dat we de neiging hebben onszelf te saboteren met twijfels, vragen en mentale ruis, het stemmetje in ons hoofd. Ons doel is helderheid. Ons doel is boodschappen helder door te krijgen. Sta voor de volle honderd procent achter dat doel. Iets anders is er niet. Geloof erin. Probeer het niet, doe het. Ik ben een helder ontvangststation. Houd dit doel voor ogen en laat de gedachte eraan daarna los.   
4. Verbind.
Visualiseer dat je jezelf in verbinding stelt met het paard. Open de verbindingslijn. Open je hartcentrum. Als je dat fijn vindt, kun je jezelf een concreter beeld voor de geest roepen. Stel je voor dat je een brug aan het bouwen bent of een kanaal dat jouw hartcentrum met dat van het paard verbindt. Je kunt het paard in gedachten energetisch groeten en in een adem vragen of het jou toestemming wil geven contact met hem te maken. Als het paard dat niet wil, voelt dat een beetje
als teruggeduwd worden. Of tegen een blokkade aan lopen. Of hoort een duidelijk 'nee' in je hoofd.
Eenmaal 'binnen' bevind je je in een ruimte van gedeeld bewustzijn. Hier kun je het paard vragen stellen en kan het paard jou vragen stellen: tweerichtingsverkeer; beide deelnemers kunnen zenden en ontvangen. In deze ruimte van gedeeld bewustzijn kunnen paarden ons etherisch of het subtiele energielichaam waarnemen. Dit oogt als een wazige kopie van je fysieke lichaam. 
Wat doet het? Als een soort magneet die ijzervijlsel organiseert in een bepaald patroon ordent het etherisch lichaam de cellen in je lichaam. Het zorgt ervoor dat alles bij elkaar blijft. In die zin is het bio-energetisch. Het is de actieve blauwdruk voor lichaamsintelligentie en biologische levensprocessen. Het is de onzichtbare kant van je fysieke lichaam, de donkere kant van de maan. Elk fysieke deel van je lichaam heeft een etherische tegenhanger. Je hebt een fysiek hart en een etherisch hart, etc...
De energetische kant kent zeven grote energiecentra of chakra's, een groot aantal kleinere energie-centra en dito miniatuur energie-uitwisselingspoorten. Deze zijn met elkaar verbonden door middel van een raster van interne en externe 'energie-snelwegen'. De energetische kant voegt zich niet naar de vorm van je fysieke lichaam. Wanneer het fysieke lichaam slaapt of in diepe meditatie is, kan het etherisch lichaam zich ervan losmaken en onafhankelijk van het lichaam functioneren.  
Paarden kunnen in de ruimte van gedeeld bewustzijn niet alleen ons etherisch lichaam waarnemen, maar ook onze gedachten en emoties lezen, zoals ze dat bij elkaar ook doen. Is het contact eenmaal gelegd dan laat zich dit ervaren als heldere beelden die voor je geestesoog verschijnen, sterke gevoelens op de plek waar je hart zich bevindt, of een innerlijk zeker weten. 
Vertrouw er maar op dat dit boodschappen zijn die het paard uitzendt en vertrouw er ook maar op dat de beelden en gevoelens die jij uitzendt op dezelfde manier binnenkomen bij het paard.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu